Menu

Historien om Strandgata

Strandgata 33

Bygget i 1854. Butikken til Isak A.Meyer ble etablert her i 1867. Han handlet med kolonialvarer,husholdningsartikler etc. Handelsborger Sjur Helgesen Sæberhagen kom fra Hardahger, han var gift med Hanna og de hadde fire barn i 1875. De delte hus med skoledirektør August Henrik C.A. Richter, kona Wilhelmine og barn.
Bankkasserer i Tromsø sparebank/agent Ole Gerhard Hay var gift med Maren Louise og de hadde 6 barn. I 1900 bodde de har sammen med enke og kafevertinne Hanna Bentsen. Gerhard Hay var eier av både 33a og b i 1904. I 1908 grunnla han Tromsø Smørfabrikk A/S i brygga 33b. Senere ble dette matr.nr. endret til Strandtorget 1 og var eid av Tromsø Smørfabrikk i 1918.

Bankkasserer og agent Ole Gerhard og Maren Louise Hay bodde her med 8 barn i 1910 og leide ut til kafevertinde Ragna Richardsen. I 1916 var familien Hay flyttet til Skolegata2, bare firmaet hadde kontorer igjen her;Tromsø trælasthandel.Nye beboere var fiskekjøper Lauritz Martin Hernes m/familie og kafevertinde Johanna Marie Jensen.

Eid av Hans Hauge i 1918. Gerhard Hay døde i 1926. Ogla Jensen eide gården både i 1932 og 46 med manufaktur og kolonial. Butikkdame Gunvor og salgsjef Ole Lind, i 1940. Gerd Richardsen, med skjønnhetssalong,ekspeditør Edor Richardsen, 1940. Alf Nilsen, glass, stentøy,kjøkkenutstyr,leketøy,(1957/72). Assistent Margareth Brandeggen,butikkdame Lov Johansen,(1957).

Strandgata 35

Byggeti 1854. Firma E.I.Brostrøm ble etablert i 1853. Eilert Johan Brostrøm drev handel med assorterte varer, ifølge en annonse i 1869. Han og familien bodde i Strandgata 26. Fønix hospits var et riktig vakkert bygg, ca. 1958. I 1875 bodde huseier og handelsborger Bjørner Erichsen her med familien, det samme gjorde kullsjauer Annanias Mathias Korneliussen, også med familie. Erichsen drev forretning i Fredrik Langes gate 10. Kjøpmann hartvig Chr. Albert Hansen med kone Olea, barn og stor familie bodde her i 1900 og huset i 1904.

Den svenske salmaker Anders Jønsson hadde møtt tromsøjenta Gitta Hagerup (1869-1950) i Kristiania. De flyttet hit i 1903, de giftet seg, hun tok hans navn og ble Gitta Jønsson. Mens Anders startet sadelmaker/møbelforretning gikk Gitta inn i politikken og ble en av Arbeiderpartiets fremste kvinneforkjempere i tjenestepiker.Så flyttet de til Storgata 32.

Edvard Falck ble den største av de nye i fiskebransjen under 1. verdenskrig,spesielt eksport av iset fisk, særlig kveite.Det ga ham oppnavnet «Kveite-Falck».Beboere i 1916: Kjøpmann Edvard Falck med familie, arbeider Estanse Jensine Henriksen, kafevertinde Anna Cecilie Rikardsen. 

Hotell Fønix, eid og drevet av Agnes og Kristian Kvandal (1932/46) fra 1930- tallet til 1960-tallet.(Het Fønix hospits i 1940 og Fønix pensjonat i 1959). Brødrene Dobloug A/S, manufaktur,konfeksjon og skotøy en gros,(1966). Leif A Klepp,(1966), Selmer Johannessen, agentforretning,(1972). Hans Kastnes, atelier,(1993/96). Randis atelier,(1999).